Dự án

Kyodo Sojit Feedmill

Ngày Đăng : 07/08/2016 - 6:02 PM

                                                  Nhà máy 

                        Đc: Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An
 

 

Điện thoại:(84-72) 3 632 88

Fax:(84-72) 3 633 274

 

* Các công trình và hạng mục đã và đang thực hiện:

    - Cung cấp và lắp đặt máy sàng quay

    - Cung cấp và lắp đặt máy sàng rung 

    - Cung cấp và lắp đặt đường ống máy ép đùn

    - Cung cấp và lắp đặt đường ống máy nén khí

    - Vận chuyển và sửa chữa máy trộn

    - Vận chuyển và lắp đặt máy nghiền STOLZ

    - Vận chuyển và lắp đặt phễu chứa xỉ than lò hơi

    - Vận chuyển và lắp đặt máy nghiền mịn, máy sàng cho Line3 thủy sản

    - Cung cấp vít tải, gàu tải, băng  tải và một số hạng mục khác,,,Các tin khác